інформаційна картка адміністративної послуги

Дозвіл на  створення органу самоорганізації населення                              

 (назва адміністративної послуги)

Зорівська сільська рада                                 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про cуб’єкта  надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

19740 с.Зорівка Золотоніського району Черкаської області

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктанадання адміністративної послуги

З понеділка по п’ятницю: 8.00 - 17.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (04737 ) 20146

e-mail: zorivka_sr@ ukr.net.

Офіційний сайт Зорівської сільської ради:   zorivsk.zolorayon.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  «Про органи самоорганізації населення”                                       

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.заява про створення
органу самоорганізації населення,  2.протокол  зборів  (конференції)
жителів  за  місцем  проживання  про  ініціювання створення органу
самоорганізації  населення  із   зазначенням   основних   напрямів
діяльності створюваного органу самоорганізації населення,  
3. список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із  зазначенням  прізвища,  імені,  по батькові,  року народження,
серії   і  номера  паспорта  громадянина  України  або  паспортних
документів  іноземця  та  домашньої адреси кожного учасника зборів
(конференції) жителів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До виконкому сільської ради                           

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно  

12.

Строк надання адміністративної послуги

Питання про надання (відмову у наданні) дозволу на створення органу самоорганізації населення розглядається на найближчому засіданні виконкому сільської ради у термін не більше одного місяця від дня надходження заяви. Якщо в місячний термін вирішити порушені у заяві питання неможливо, представник адміністративного органу повідомляє одержувача про продовження вищевказаного терміну.

При цьому загальний термін вирішення питання не може перевищувати сорока п’яти днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

ініціювання  створення
органу  самоорганізації  населення  було  здійснено  з  порушенням
вимог, встановлених законом.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Через виконком сільської ради    

16.

Примітка

 

ЗРАЗОК заяви

Виконкому Зорівської сільської ради          

Жителів _________________________

______________

 

ЗАЯВА

      Від імені жителів вулиці________________________________________ просимо вашого дозволуна створення органу самоорганізації населення ______________________________________________

 

Дата  _____________                                                                                                                        Члени ініціативної групи:

                                 1. ПІБ    (підпис)

                                           2. ПІБ    (підпис)

                                         3. ПІБ    (підпис)

                                             

 

 

                       ЗРАЗОК

Виконавчому комітету Зорівської  сільської ради                      

Органу самоорганізації населення   _________________________________

________________

 

ЗАЯВА

 

      Повідомляємопро створення органу самоорганізації населення__________________________________________________

 

      Дата_______________                                                                               Уповноважені зборами(конференцією) жителів:

                                         1. ПІБ   (підпис)

                                         2. ПІБ   (підпис)

                                         3. ПІБ   (підпис)