інформаційна картка адміністративної послуги

Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб                                      

 (назва адміністративної послуги)

Виконавчий комітет сільської ради                       

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про cуб’єкта  надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

19740 с.Зорівка Золотоніського району Черкаської області

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктанадання адміністративної послуги

З понеділка по п’ятницю: 8.00 - 18.00,

Обідня перерва – з 12,00 до 14,00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (04737 ) 20146

e-mail: zorivka_sr@ ukr.net.

Офіційний сайт Зорівської сільської ради:   zorivsk.zolorayon.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

    Сімейний кодекс України, Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України   від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012    № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Бажання громадян зареєструвати шлюб

9.

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, - заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До виконкому сільської ради                           

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про шлюб здійснюється при державній реєстрації шлюбу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.подання заявниками неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявниками. 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про шлюб

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у виконкомі сільської ради              після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

16.

Примітка

 

                                      До _________________________
                                          (назва органу державної
                                              реєстрації актів
 

                                      ____________________________
                                            цивільного стану)
 

                                      від ________________________
                                          (прізвища, власні імена,
                                                по батькові)

                                      ____________________________
 

 Державну реєстрацію шлюбу призначено
 на __________________ о __ годині __ хвилин
   (число, місяць, рік)
 

 ____________________________________________
 (підпис посадової особи, яка приймала заяву)
 

 Шлюб зареєстрований ______________, актовий запис N ___
                     (число, місяць,
                         рік)
 

 Місце для квитанції
 про сплату державного мита
 
 

                              ЗАЯВА
                  про державну реєстрацію шлюбу
 

------------------------------------------------------------------

|                              |      ВІН        |      ВОНА     |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|1. Прізвище                   |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|2. Власне ім'я                |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|3. По батькові                |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|4. Дата народження,           |                 |               |

|виповнилося років             |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|5. Місце народження           |                 |               |

|(місто, село, район, область, |                 |               |

|держава)                      |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|6. Громадянство               |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|7. Відношення до військової   |                 |               |

|служби:                       |                 |               |

|а) де перебуває на обліку;    |                 |               |

|б) назва міста, номер поштової|                 |               |

|скриньки військової           |                 |               |

|частини, де служить           |                 |               |

------------------------------------------------------------------
 

                                      Місце реєстраційного
                                      штампа (відмітки)
 

------------------------------------------------------------------

|8. Сімейний стан (у шлюбі не  |                 |               |

|перебуває, удівець (удова),   |                 |               |

|шлюб розірвано).              |                 |               |

|Назва документа, що           |                 |               |

|підтверджує припинення        |                 |               |

|попереднього шлюбу, номер та  |                 |               |

|дата складання актового запису|                 |               |

|про розірвання шлюбу (смерть),|                 |               |

|назва відділу державної       |                 |               |

|реєстрації актів цивільного   |                 |               |

|стану, який проводив          |                 |               |

|відповідну реєстрацію, номер  |                 |               |

|та дата рішення суду про      |                 |               |

|розірвання шлюбу, назва суду, |                 |               |

|яким ухвалено рішення         |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|9. Місце проживання           |                 |               |

|(повна адреса)                |                 |               |

|------------------------------+-----------------+---------------|

|10. Назва документа, що       |                 |               |

|посвідчує особу: паспорт або  |                 |               |

|паспортний документ (серія,   |                 |               |

|номер, яким органом і коли    |                 |               |

|виданий)                      |                 |               |

------------------------------------------------------------------
 

     Перешкод до державної реєстрації шлюбу у нас немає.

     Виявляючи взаємну  згоду   на   вступ   до   шлюбу,   просимо
зареєструвати його в установленому законодавством порядку.

     Після державної реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:
 

 ____________________________     ________________________________
          (чоловік)                           (жінка)
 

     З умовами  і  порядком державної реєстрації шлюбу,  а також з
обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені.

     Права й   обов'язки  як  майбутніх  подружжя  і  батьків  нам
роз'яснено.

     Про відповідальність за утаювання обставин,  що перешкоджають
державній реєстрації шлюбу,  або повідомлення завідомо неправдивих
відомостей  органу  державної  реєстрації  актів  цивільного стану
попереджені.
 

     (Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати  шлюб  в
урочистій  обстановці;  для  відміток про отримання направлення на
медичне обстеження або про відмову в цьому).

 Підписи наречених:                   Він ________________________
                                            (дошлюбне прізвище)
 

                                      Вона _______________________
                                             (дошлюбне прізвище)
 

 ______________________
  (число, місяць, рік)