Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

Зорівська  сільська рада виносить на розгляд проект рішення «Про місцеві податки та збори» та аналіз регуляторного впливу до нього на виконання вимог Податкового Кодексу України.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 19740, Черкаська область, Золотоніський район с.Зорівка, тел. 20146e-mail: zorivka_sr@ ukr.net

   Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднене на офіційному сайті Зорівської сільської ради – zorivsk.zolorayon.org.ua

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 19740, Черкаська обл. Золотоніський  район, с. Зорівка Зорівська  сільська рада,  тел. 20146, електронною поштою за адресою:zorivka_sr@ ukr.net

Перелік документів для ознайомлення:

Проект рішення «Про місцеві податки та збори»

Аналіз впливу регуляторного акту

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Зорівської сільської ради (Додаток №1)

Положення про ставки єдиного податку на території Зорівської сільської ради (Додаток №2)

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Зорівської сільської ради (Додаток №3)

________________________________________________________________________

Проект регуляторного акту «Про місцеві податки та збори»

Зорівська СІЛЬСЬКА РАДА

Золотоніського району Черкаської   області

Шостого скликання

 (чергова сесія)

РІШЕННЯ

від «__» ________ 2013 року __

с.Зорівка

Про місцеві податки і збори

Відповідно до вимог Податкового кодексу від 02.12.2010року №2755-УІ, Указу Президента України від 03 липня 1998року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” абзаців шостого-двадцять восьмого, пункту 1статті 14 розділу ІУ Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992року №13-92 “Про прибутковий податок з громадян”, пп.24 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 04.11.2011року №4014 –УІ ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності”,Указу Президента України від 03.07.1998 р.№797/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»,  та з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, сільська рада вирішила:

1.                     Запровадити на території Зорівської сільської ради такі місцеві податки і збори:

-      Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

-      Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2.     Затвердити положення про місцеві податки і збори.

4. Встановити ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати:

- ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється  - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

- ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється – 0,4  розміру мінімальної заробітної плати.

- ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру однієї мінімальної заробітної плати.

- ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) в  розмірі однією мінімальної заробітної плати;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них  в  розмірі однієї мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, в  розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор -в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

- ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

- ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

5. Встановити  для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, не залежно від виду господарської  діяльності, з розрахунку на календарний місяць ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

- Для першої групи платників єдиного податку – 10відсотків розміру мінімальної заробітної плати,

- для другої групи платників єдиного податку  - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6. Встановити розмір фіксованого податку в розмірі 100 грн.  за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 відсотків від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

7. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в таких розмірах за 1 м2 житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

— для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м2, у розмірі 1 відсоток

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

— для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, у розмірі 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

8.  Встановити, що затверджені ставки податків і зборів, запроваджені цим рішенням, діють з 01 січня 2014року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради та постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                Ю.Ф.Гунько              

 

 

_________________________________________________________________________

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Зорівської сільської  ради «Про місцеві податки та збори»

Проект  рішення Зорівської сільської  ради «Про місцеві податки та збори» та Положення по місцевим податкам і зборам розроблені відповідно до Податкового кодексу України.

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

У зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 «Про місцеві податки та збори» Зорівською сільською радою розроблено проект рішення «Про місцеві податки та збори».

Згідно із статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Кодексу законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

Ціллю прийняття проекту рішення «Про місцеві податки та збори» є:

1. запровадження місцевих податків і зборів відповідно до Кодексу та затвердження Положень по ним;

2. встановлення рівних умов розвитку підприємництва у селах сільської ради на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

3. забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4. стимулювання розвитку та сприяння легалізації об’єктів торгівлі та громадського харчування для збільшення бази оподаткування у селах;         

5. збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам в бюджет села.

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

За умови не встановлення місцевих податків та зборів рішенням сільської ради відповідно до пункту 10.3 статті 10 Кодексу, місцеві податки і збори на території села стягуватимуться з платників у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, що призведе до втрат сільського бюджету.

Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональнішим, оскільки відповідає пункту 10.3 статті 10 Кодексу, Закону України від 11.09.2003 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

1. приведення умов оподаткування до діючого законодавства;

2. затвердження рішенням сільської ради «Про місцеві податки та збори» Положень по конкретних видах місцевих податків та зборів;

3. затвердження коефіцієнтів для обчислення розміру ставок по місцевих податках і зборах із врахуванням територіального місцезнаходження та інших факторів, що впливають на обчислення.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори» очікується наступний результат:

1. відповідність місцевих податків і зборів діючому законодавству, зокрема пункту 10.3 статті 10 Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2. створення рівних умов для суб’єктів господарювання зі сплати місцевих податків та зборів;

3. надходження в сільський бюджет  місцевих податків і зборів з метою їх подальшого спрямування на соціальні або житлово-комунальні витрати громади.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Встановлення максимально оптимальних умов для платників місцевих податків та зборів у селі на рівних засадах

Збільшення податкового навантаження

Місцева влада

Прозорість дій місцевої влади; можливість реалізації соціальних програм села внаслідок збільшеного надходження до бюджету

Зменшення             надходжень до сільського бюджету

Населення

Урахування інтересів територіальної громади; збільшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету у разі прийняття рішення

Зменшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

1. Надходження в сільський бюджет внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2. Кількість платників місцевих податків та зборів, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені:

- повторного –  через 1 рік з моменту набрання чинності регуляторного акту;

- періодичного – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Сільський голова                                                                              Ю.Ф.Гунько    

________________________________________________________________________

                                                                                        Додаток

                                                                     до  рішення сесії сільської ради

                                                                     від 24 травня 2012р. №_12-4/VІ

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  місцеві податки і збори

     Це положення визначає види місцевих податків і зборів, платників місцевих податків і зборів, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставки податків,  порядок обчислення,  податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку відповідно до Податкового кодексу від 02.12.2010р № 2755-VI(далі - Кодекс).

      Види місцевих податків і зборів:

     До місцевих податків і зборів,запроваджених на території Зорівської  сільської ради, належать:

2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1.1. Платники збору

2.1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані на території сільської ради підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи -підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи -підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи -підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

2.2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами -резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

2.3. Ставки збору

2.3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється Зорівською сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі -мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

2.3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлено 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

2.3.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється -  0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

2.3.4. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

2.3.5. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор)  в  розмірі однієї  мінімальної заробітної плати;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, -в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, -в  розмірі однієї  мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор -в розмірі однієї  мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

2.3.6 Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

2.3.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

2.3.8. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менше 50 копійок -відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

2.4. Порядок придбання торгового патенту

2.4.1. Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, -місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

2.4.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

2.4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі -підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

2.4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

2.4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

2.4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

2.4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

2.4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

2.5. Порядок та строки сплати збору

2.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями -за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг -за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, -за місцем провадження такої діяльності.

2.5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту -не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями -щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг -щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

2.5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

2.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

2.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

2.6. Порядок використання торгового патенту

2.6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності -біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

2.6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

2.6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

2.6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

2.6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

2.6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

2.7. Строк дії торгового патенту

2.7.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

2.7.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

2.7.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

2.7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

2.7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4.1. Платники податку

4.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

4.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

А) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку,

Б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом,

В) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

4.2. Об’єкт оподаткування

4.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

4.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

А) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальної громади (їх спільній власності);

Б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом.

В) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

Г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

Г) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

Д) гуртожитки;

4.3. База оподаткування

4.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.3.2. База оподаткування житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.3.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

4.4. Пільги зі сплати податку

4.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

А) для квартири – на 120 м2

Б) для житлового будинку – на 250м2

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомост, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

4.4. Ставка податку

4.4.1. Ставки податку становлять:

Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240м2, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500м2 ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2012року.

Для квартир, житлова площа яких  перевищує 240м2, та житлових будинків, житлова площа яких  перевищує 500м2 ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2012року.

4.5. Податковий період

4.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.6. Порядок обчислення суми податку.

4.6.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

4.6.2. Податкове повідомлення –рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою –платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

4.6.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

4.6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Г.М.Курятник