інформаційна картка адміністративної послуги

Легалізація органу самоорганізації населення                                        

 (назва адміністративної послуги)

Виконавчий комітет Зорівської  сільської  ради                                  

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про cуб’єкта  надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

19740 с.Зорівка Золотоніського району Черкаської області

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єктанадання адміністративної послуги

З понеділка по п’ятницю: 8.00 - 17.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (04737 ) 20146

e-mail: zorivka_sr@ ukr.net.

Офіційний сайт Зорівської сільської ради:   zorivsk.zolorayon.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України  «Про органи самоорганізації населення”                                        

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви  про  реєстрацію  органу  самоорганізації  населення
додаються:
 

     1) копія  рішення  відповідної  ради  про  надання дозволу на
створення органу самоорганізації населення;
 

     2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання
з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та
його персональний склад,  про затвердження Положення,  про обрання
уповноважених   представників  для  проведення  реєстрації  органу
самоорганізації населення;
 

     3) Положення,  затверджене зборами (конференцією) жителів  за
місцем проживання, - у двох примірниках;
 

     4) персональний склад членів органу самоорганізації населення
із зазначенням прізвищ,  імені та по  батькові,  року  народження,
місця проживання.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До виконкому сільської ради                            

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно  

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

обрання  органу самоорганізації  населення  з порушенням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР),   цього   Закону,   Закону  України  "Про  місцеве самоврядування     в       Україні"   ( 280/97-ВР)    та    інших нормативно-правових актів. 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Через виконком сільської ради    

16.

Примітка